Werken met tabs

Werken met tabs

Tabs worden gebruikt om tekst verschillende keren te laten verspringen op dezelfde regel zonder de spatiebalk te gebruiken. Op deze manier zal je tekst mooi uitgelijnd worden in kolommen zonder dat je de functie kolommen moet gebruikenTabs worden gebruikt om tekst verschillende keren te laten verspringen op dezelfde regel zonder de spatiebalk te gebruiken. Op deze manier zal je tekst mooi uitgelijnd worden in kolommen zonder dat je de functie kolommen moet gebruiken.

Er is een standaard tabpositie ingesteld om de 1,27 cm. Wij gaan in dit hoofdstuk leren hoe je zelf afstanden voor de tabpositie kan instellen

Je werkt steeds regel per regel als je tabs gaat toepassen, niet per kolom!

Hieronder kan je zien waar de tabtoets op je klavier staat.

Verschillende soorten tabs

Wanneer je je tabs instelt en gebruikt zal je merken dat er op de liniaal extra tekens opkomen. Hoe zet je je liniaal weer op je scherm? Je gaat naar Beeld en vinkt daar de optie liniaal aan.

Tabs plaatsen via de liniaal

 1. Links uitgelijnd: de tekst loopt vanaf de tabpositie naar rechts.
 2. Rechts uitgelijnd: de tekst loopt vanaf de tabpositie naar links.
 3. Centrum: de tekst wordt rond de tabpositie geplaats.
 4. Decimaal: de tekst wordt uitgelijnd rond de komma (het decimaal teken)
 5. Lijn: er wordt een verticale lijn geplaatst op de tabpositie.

Tabs plaatsen via de rubriek Alinea

Werkwijze:

 • Ga naar tabblad Start, rubriek Alinea.
 • Selecteer de uitvouwknop van Alinea, je krijgt een nieuw dialoogvenster Alinea.
 • Klik op de knop Tabs.
 • Stel je tabs in zoals gewenst:
  1. geef eerst de tabpositie op in cm.
  2. Selecteer de gewenste uitlijning.
  3. Selecteer eventueel een opvulteken.
  4. Klik eerst op Instellen.
  5. Wil je meerdere tabs ingeven, begin dan opnieuw bij stap 1. Ben je klaar? Klik dan op OK

Tabs wijzigen

Tabs verwijderen

Opdracht 1

 • Open een nieuw (leeg) Worddocument.
 • Bewaar je oplossingonder Tabs OPL in je dropboxmap!
 • Stel de marges van dit document in volgens de NBN normen.
 • Voeg volgende tabs in via de rubriek alinea of het liniaal
  1. Plaats een rechtse tab op 1 cm.
  2. Plaats een lijntab en 2 cm.
  3. Plaats een linkse tab op 3 cm.
  4. Plaats een centreertab op 8 cm.
  5. Plaats een centreertab op 12cm.
  6. Plaats een decimale tab op 16 cm.
 • Bekijk het eindresultaat en voeg de tekst toe.
 • De rubriektitels staan vet en onderlijnd. Zij hebben geen opvultekens!
 • De uitleg omtrent de verkoop bevat op sommige plaatsen opvultekens. Voeg deze toe via de tabinstellingen!
 •  Bewaar je eindresultaat onder Tabs OPL in je dropboxmapje!
 • Je eindresultaat moet er uit zien zoals hieronder als je alle codes laat weergeven.