Tabellen

Tabellen invoegen

Tabellen gebruik je om gegevens op een gestructureerde manier weer te geven. Een tabel bestaat uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Eén vakje van een tabel noemen we een ‘cel’.

Een tabel invoegen, selecteren en verwijderen

Invoegen

Werkwijze 1:

 1. Tabblad Invoegen
 2. Rubriek Tabellen vervolgkeuzelijst onder het icoontje Tabel
 3. Sleep tot het gewenste aantal kolommen en rijen.

Werkwijze 2:

 1. Tabblad Invoegen
 2. Rubriek Tabellen en kies het icoontje Tabel. Kies voor Tabel invoegen.
 3. Geef het aantal kolommen en rijen op en klik op OK.

Vanaf dat er een tabel in je word-document staat beschik je in het lint over twee extra tabbladen met de opties voor tabellen: Ontwerpen en Indeling. Hiermee kan je heel wat aanpassingen doen aan je tabel.

Selecteren

Verwijderen

Werkwijze:

 1. Selecteer de hele tabel met de tabelgreep.
 2. Klik met je rechtermuisknop. Kies in het snelmenu Tabel verwijderen.

Gegevens invoeren

Werkwijze:

 1. Ga met je cursor in de cel staan waar je tekst wilt in typen.
 2. Typ je tekst.
 3. Druk op de tabtoets om naar de volgende cel te gaan.
 • Je voegt onmiddellijk een nieuwe rij toe aan je tabel als je in de laatste cel van de tabel staat en op je tabtoets drukt.
 • Met ENTER voeg je een nieuwe alinea toe in de huidige cel.

Rijen en kolommen invoegen en verwijderen

Kolombreedte en rijhoogte aanpassen

Tabel opmaken

Opmaken via tabelstijlen

Snel een opmaak geven aan je tabel dat doe je via tabelstijlen.

Werkwijze:

 1. Zet je cursor in de tabel.
 2. Lint, tabblad Ontwerpen bij Hulpmiddelen voor tabellen.
 3. Kies Stijlen voor tabellen.
 4. Selecteer de gewenste stijl.

De breedte van je tabel aanpassen

Werkwijze:

 1. Ze je cursor in de tabel.
 2. Klik met je rechtermuisknop en kies in het snelmenu voor Tabeleigenschappen. Je krijgt nu het dialoogvenster Tabeleigenschappen te zien.
 3. Bij grootte kan je de exacte breedte instellen van je tabel.
 4. Bij uitlijning bepaal je de uitlijning tegenover de tekst.
 5. Bij Tekstterugloop bepaal je of er ook tekst naast je tabel mag verschijnen. Dit is belangrijk als je tabel niet de volledige breedte van de pagina in beslag neemt.

Ruimte tussen cellen en celmarges

Cellen opmaken

Randen

Werkwijze:

 1. Selecteer de tabel, cel, rij of kolom waarvan je de rand wilt opmaken.
 2. Kies Ontwerpen in de rubriek Randen op de uitvouwknop.
 3. Kies Randen en Arceringen.
 4. Kies de stijl, kleur en dikte van de rand.
 5. In het voorbeeld kun je randen aan- en uitzetten door er op te klikken.
 6. Klik op OK.

Arcering

Met de optie Randen kan je de achtergrondkleur van je cellen aanpassen aan jouw wensen.

Werkwijze:

 1. Selecteer de cel, rij of kolom.
 2. Tabblad Ontwerpen bij Hulpmiddelen voor tabellen, rubriek Stijlen voor tabellen op de knop Arcering.
 3. Kies de kleur die jij wenst.

Cellen samenvoegen en splitsen

Celuitlijning

Werkwijze:

 1. Selecteer de cel of cellen waarvan je die inhoud gaat uitlijnen.
 2. Klik in het lint op het tabblad Indeling van Hulpmiddelen voor tabellen in de rubriek Uitlijning op de gewenste uitlijning.

Tekstrichting

Werkwijze:

 1. Selecteer de cel of cellen waarvan je die inhoud gaat uitlijnen.
 2. Klik in het lint op het tabblad Indeling van Hulpmiddelen voor tabellen in de rubriek Uitlijning op de knop Tekstrichting. Elke keer je op de knop klikt, wijzigt de knop en ook de tekstrichting.

Opdracht 1

 1. Open een nieuw (leeg) Worddocument.
 2. Bewaar je oplossing onder Tabellen OPL in je dropboxmap!
 3. Voeg een tabel met 4 kolommen en 11 rijen.
 4. Kies als tabelstijl ‘Rastertabel 4 – accent 5’.
 5. Geef Rij 1 een hoogte van 1,5 cm. Geef Rij 2 een hoogte van 1,0 cm. Geef de overige rijen een hoogte van 0,5 cm.
 6. Geef Kolom 1 een breedte van 2,5 cm. Geef de overige kolommen een breedte van 4,5 cm.
 7. Titel (rij 1)
  • Voeg alle cellen van rij 1 samen.
  • Typ de titel ‘De originele tortillachips’.
  • Geef deze titel volgende opmaak: Arial, 14 pt, vet, zwarte kleur.
  • Plaats deze titel in het midden van de cel (horizontaal én verticaal).
 8. Kolomtitels (rij 2)
  • Typ de kolomtitels zoals ze in het eindresultaat worden vermeld.
  • Geef deze titels volgende opmaak: Arial, 12 pt, vet, zwarte kleur
  • Lijn de titels links uit en plaats ze (verticaal) in het midden van de cellen.
 9. Selecteer de overige lege cellen geef deze volgende opmaak: Arial, 11pt (niet vet!)
 10. Geef de volledige tabel een dikke donkerblauwe rand van 3 punten.
 11. Alle overige randen in de tabel geef je de volgende opmaak: Zwart, 1pt. Dit zal je hoogstwaarschijnlijk in verschillende stappen doen.
 12. Voeg de nummers van de producten in (kolom 1). Bekijk het eindresultaat aandachtig!
 13. Bekijk voor kolom 2 (Omschrijving) het eindresultaat aandachtig. Splits waar nodig cellen én voeg waar nodig cellen samen! Voeg alle tekst in zoals op het eindresultaat wordt getoond.
 14. Splits alle cellen van kolom 3 (Verpakking) in 2 delen. Voeg de nodige tekst in.
 15. Voeg de nodige prijzen in kolom 4 (Prijs) in.