Stijlen

Werken met stijlen

Het is belangrijk om een document een duidelijke structuur te geven. Dit kan aan de hand van titels, ondertitels, tekst, opsommingen enz. Een overzichtelijk document krijg je wanneer al jouw titels, tekst, opsommingen enz. gelijk zijn en bij elkaar passen zodat ze de juiste opmaak hebben. Om dit niet systematisch handmatig aan te passen maken we gebruik van ‘Stijlen’.

Een stijl is dus een verzameling van  opmaak die je kan toekennen aan een stuk tekst. Dit is zeer handig bij het maken van grotere gehelen van tekst waar je dan niet steeds naar boven of beneden moet scrollen om na te gaan hoe je het weer had gedaan.

Je kan ervoor kiezen om standaard stijlen te gebruiken. Deze stijlen worden via MS Word aangeboden. Je kan de standaard stijlen ook wijzigen indien gewenst of zelfs nieuwe stijlen aanmaken.

Een standaard stijl gebruiken

Werkwijze:

 • Selecteer de tekst die je in een bepaalde stijl wilt weergeven.
 • Selecteer de gewenste stijl in het lint bij Start – Rubriek Stijlen

Het dialoogvenster van stijlen kan je bekijken via de uitvouwknop van de rubriek.

Een bestaande stijl wijzigen

Wanneer een stijl niet 100 % voldoet aan je wensen kan je deze ook wijzigen. Bekijk onderstaand filmpje voor de werkwijze.

Belangrijk!

Ook voor je lopende tekst of platte tekst genoemd gebruik je een stijl, nl. de stijl standaard. Deze stijl kan je ook weer wijzigen naar jouw wensen.

Wat is een juridische nummering

Hieronder zie je een voorbeeld van titels die genummerd zijn volgens de juridische nummering.
Let op! Na het laatste cijfer mag er nooit een punt staan.

 • Tip!

Als je in een tekst je titels zal voorzien van opmaak gebruik je best volgende stijlen:

 • Kop 1
 • Kop 2
 • Kop 3

Hier breng je dan wijzigingen in aan volgens jouw wensen. Dit is handig om nadien een juridische nummering aan te brengen en om later een automatische inhoudsopgave te kunnen maken.

Afstanden titelmarge bij stijlen:

 • kop 1: 0,63 cm verkeerd-om inspringen bij alinea
 • kop 2: 1,27 cm verkeerd-om inspringen bij alinea
 • kop 3: 1,90 cm verkeerd-om inspringen bij alinea

Een nieuwe stijl aanmaken

Kan je bij de bestaande stijlen echt niets vinden die overeenkomt met jouw wensen, dan maak je best een nieuwe stijl aan.

Meer over alinea-opmaak

We hebben reeds de basishandelingen gezien voor het opmaken van alinea’s. Daarnaast heb je nog heel wat andere mogelijkheden om jouw document professioneel op te maken. Hieronder vind je meer informatie over hoe je alinea’s kan samenhouden of splitsen, hoe je een pagina-einde kan toevoegen en hoe je zwevende regels kan voorkomen.

Alinea's samenhouden of splitsen

Zwevende regels voorkomen
Een zwevende regel is een regel van een alinea die naar de volgende pagina verspringt omdat er geen plaats meer is op jouw pagina. Dit oogt niet mooi in een document en kan je gemakkelijk voorkomen.
Hiervoor moet je de alinea selecteren waarvan je een zwevende regel hebt, selecteer de uitvouwknop van rubriek ‘Alinea’ binnen het tabblad ‘Start’. Je krijgt een nieuw venster waar je de 2de tabblad selecteert ‘Tekstdoorloop’. Vind de optie ‘Zwevende regels voorkomen’ aan.
Op deze manier zal de 2de regel van dezelfde alinea mee verspringen naar de volgende pagina zodat je niet enkel één regel op de volgende pagina hebt staan.

Regels bijeenhouden
Je kan er ook voor kiezen om een volledige alinea op de volgende pagina te laten verspringen. Hiervoor volg je dezelfde stappen als in 5.1.1. I.p.v. ‘Zwevende regels voorkomen’ te selecteren kies je voor ‘Regels bijeenhouden’.

Bij volgende alinea houden

Met deze optie kies je ervoor om verschillende alinea’s samen te houden. Hiervoor selecteer je de verschillende alinea’s die je wilt samenhouden, je selecteert de uitvouwknop van rubriek ‘Alinea’ en onder tabblad ‘Tekstdoorloop’ van het nieuw venster vink je de optie ‘Bij volgende alinea houden’ aan.

Een pagina-einde toevoegen
Soms wil je dat jouw tekst op de volgende pagina begint. Indien je met stijlen werkt kan je dit eenvoudig binnen jouw stijl als opmaak vastleggen. Werk je op een stuk van jouw document zonder stijlen, of heb je dit éénmalig in jouw document nodig, kan je een pagina-einde manueel toevoegen.
Hiervoor ga met jouw cursor staan op het punt waar je een pagina-einde wilt toevoegen en je klikt op ctrl + enter. Jouw cursor verspringt dan automatisch naar de volgende pagina.

Opdracht

 1. Open het bestand Werken met stijlen.
 2. Stel de marges in volgens de NBN-normen.
 3. Maak een opsomming volgens de NBN-normen bij het eerste stuk van de tekst. Gebruik een titelmarge van 0,5 cm.
 4. Zet volgende titel in stijl kop 1:
  • Inrichting computerwerkplek
 5. Zet volgende titels in stijl kop 2:
  • Zithoogte: bekken hoger dan knieën
  • Zitdiepte: vuist ruimte in kniekuil
  • Steun lage rug: boven broeksriem
  • Bewegingsmechanisme: aanpassen in functie van lichaamsgewicht
  • Tafel en armsteunen: op ellebooghoogte
  • Beeldscherm: bovenrand maximaal op ooghoogte
  • Scherm: op armlengte afstand
  • Toetsenbord: 15 cm van tafelrand
  • Muis: voldoende vrije ruimte
  • Haaks op venster en 2 meter afstand
 1. Wijzig de stijl kop 1:
  • Arial, 14 pt, vet
  • Groen accent 6
  • Alinea-afstand: voor 0 pt na 18 pt
  • Regelafstand: meerdere 1,4 pt
  • Elke titel in stijl kop 1 moet automatisch op een nieuwe pagina beginnen
  • Juridische nummering met 0,63 cm titelmarge.
 2. Wijzig de stijl kop 2:
  • Arial, 13 pt, vet
  • Groen accent 6
  • Alinea-afstand: voor 12 pt na 6 pt
  • Regelafstand: meerdere 1,4 pt
  • Juridische nummering met 1,27 cm titelmarge.
  • Bij volgende alinea houden en regels bijeenhouden
 3. Wijzig de stijl standaard:
  • Arial, 11 pt
  • Kleur zwart
  • Regelafstand: meerdere 1,4 pt
  • Uitlijning: uitvullen
  • Bij volgende alinea houden en regels bijeenhouden
  • Zwevende begin- en eindregels voorkomen
 4. Verwijder op een efficiënte manier de nummering van de titels die getypt zijn (niet de juridische nummering)
 5. Maak zelf een nieuwe stijl aan en noem deze bron:
  • De stijl moet enkel beschikbaar zijn in dit document
  • Arial, 9pt, cursief
  • Kleur zwart
  • Uitlijning: links
 6. Bewaar je oplossing onder Werken met stijlen OPL in je map op dropbox.