Canva

Doelen

  • 3.1.1 De basisregels voor het maken en geven van een goede presentatie hanteren rekening houdend met inhoud, kleurgebruik, vorm en publiek.
  • 3.1.2 Correct opslaan van een presentatie met de ingesloten objecten, waaronder afbeeldingen, film, geluid.
  • 3.2.1 Een basisvormgeving voor een presentatie maken en gebruiken.
  • 3.2.2 Efficiënt gebruik maken van multimediamateriaal in een presentatie.
  • 3.2.3 Een duidelijke navigatiestructuur opbouwen in een presentatie.
  • 5.5.3 Wijzigingen aangebracht door verschillende gebruikers bijhouden en aanvaarden. Opmerkingen toevoegen aan een gemeenschappelijk bestand.
  • 5.5.4 Gebruikers aanmaken met verschillende profielen (beheerder, standaard) en rechten.

Inhoud

1. Wat is Canva?
2. Start
2.1 Account aanmaken
2.2 Aanmelden
2.3 Eerste kennismaking met Canva
2.4 Navigeren met je ontwerpen
3. Ontwerpen
3.1 Pagina’s
3.2 Basishandelingen
3.3 Foto’s
3.4 Elementen
3.5 Tekst
3.6 Achtergrond
3.7 Zoeken
3.8 Uploaden
4. Eindopdracht poster

 

1. Wat is Canva?

Canva is een grafisch platform waarmee je creatieve ontwerpen kan maken, zoals een affiche, een infographic, een kaartje voor een evenement of een instagrampost. Je dient niks te installeren, want alles gebeurt online via een browser. Al je ontwerpen worden ook online opgeslagen. Ben je klaar, dan kan je het eindresultaat downloaden. Daarnaast is het mogelijk om ontwerpen online te delen met andere gebruikers en bijgevolg samen te werken aan een ontwerp.

Met de gratis versie van Canva kan je je creativiteit al de vrije loop laten. Er bestaat ook een betalende variant die je enkele extra mogelijkheden geeft.

2. Start

 2.1 Account aanmaken

Om te kunnen werken met Canva dien je een account aan te maken. Je doet dit door onderstaande stappen te doorlopen:

  • Surf naar canva.com .
  • Klik links onderaan op de knop ‘Registreren per email’.
  • Vul je volledige naam en e-mailadres
  • Kies een wachtwoord.
  • Zet het vinkje aan bij ‘Ik ben geen robot’.
  • Klik op de knop ‘Maak een account aan’.
  • Je krijgt een e-mail met de vraag om je account te bevestigen. Breng dit eerst in orde in orde!
  • In een volgend venster wordt er gevraagd waarvoor je Canva zal gebruiken. Kies voor student.
  • In een volgend venster vraagt Canva om teamleden uit te nodigen om Canva te gebruiken. Sla dit over.
  • Een laatste venster stelt je de vraag om een eerste ontwerp te maken. Kies een willekeurig ontwerp, maar klik dan onmiddellijk op de Home-knop (links bovenaan).

OPDRACHT 1

  • Maak een account aan bij Canva.
  • Wanneer je dit hebt gedaan, dan sluit je je browser.

 

2.2 Aanmelden

Wanneer je een nieuwe sessie op Canva dient op te starten, dan dien je je opnieuw aan te melden. Dit doe je door onderstaande stappen te doorlopen:

  • Surf naar canva.com .
  • Klik rechts bovenaan op ‘Aanmelden’.
  • Vul je gegevens (e-mailadres en wachtwoord) in.
  • Klik nogmaals op ‘Aanmelden’.
  • Nu kan je een nieuwe sessie op Canva aanvatten!

OPDRACHT 2

Surf naar www.canva.com en meld je aan.

 

2.3 Eerste kennismaking met Canva

  • Meld je aan bij Canva. Je komt op het onderstaande scherm terecht.

  • Als je in het midden (!!!) van het startscherm klikt op ‘Maak een ontwerp’, krijg je heel wat voorbeeldontwerpen te zien, die onderverdeeld worden in een aantal categorieën (vb. documenten, sociale media, …). Deze ontwerpen hebben logische afmetingen (vb. Facebookhoofding). Ben je een ervaren ontwerper? Dan kan je ook zelf het formaat van je ontwerpen ingeven.

  • Wanneer je een voorbeeld ontwerp kiest, kom je in het ontwerpruimte.

  • Je kan voor je ontwerp starten van één van de vele sjablonen! Per rubriek (vb. jaarrapport, dagrapport, …) krijg je twee voorbeelden te zien. Door op ‘Alle’ te klikken krijg je meer sjablonen te zien binnen een bepaalde rubriek. Door op een sjabloon te klikken, wordt dit opgestart in je ontwerpruimte.

 

2.4 Navigeren met je ontwerpen

2.4.1 Ontwerpen opslaan

Canva slaat je ontwerpen automatisch op wanneer je aanpassingen doorvoert. Dit dien jij als gebruiker niet meer te doen!

2.4.2 Ontwerpen openen

Op het startscherm kan je doorklikken naar ‘Al je ontwerpen’. Dit geeft een overzicht van alle ontwerpen die jij in het verleden hebt gemaakt. Door op een ontwerp te klikken, krijg je de mogelijkheid om dit te bewerken, te bekijken of als sjabloon te gebruiken.

2.4.3 Ontwerp een naam geven

Je kan je ontwerpen een naam geven op twee manieren.

  • Klik bij het overzicht van al je ontwerpen op een titel van één van je ontwerpen. Je kan de naam nu wijzigen.

OF

  • Open een ontwerp (= bewerken). Pas de naam in de balk bovenaan aan.

2.4.4 Ontwerp downloaden

Wil je een ontwerp publiceren op een website of op sociale media, dan dien je dit te downloaden vanuit Canva. Dit doe je door onderstaande stappen te doorlopen:

  • Open je ontwerp.
  • Klik op het pijltje naar beneden (= Downloaden).
  • Kies één van de voorgestelde bestandstypes. Kies voor JPEG of PNG als je een ontwerp wil plaatsen op het web (sociale media, website, …). Kies voor PDF als je een ontwerp wenst af te drukken.
  • Klik op ‘Downloaden’. Je kan het gedownloade ontwerp via de verkenner terugvinden in de map downloads.

2.4.5 Ontwerpen delen

Je kan ontwerpen delen met andere gebruikers, zodat zij deze ook kunnen bekijken en/of bewerken. Dit doe je als volgt:

  • Open een ontwerp.
  • Klik in de menubalk op ‘Delen’.
  • typ het e-mailadres (of meerdere adressen) toe
  • Selecteer wat die persoon (of personen) mogen doen, namelijk ‘Mag bewerken’ of ‘Mag bekijken’.
  • Klik op ‘Uitnodiging versturen’.

OPDRACHT 3

  • Surf naar canva.com en meld je aan.
  • Maak een nieuw ontwerp van het type ‘Flyer’.
  • Geef dit ontwerp de naam ‘Flyer Mijn voornaam Mijn Familienaam’.
  • Kies een sjabloon naar keuze.

 

3. Ontwerpen

In dit hoofdstuk worden alle belangrijke functies van de ontwerpruimte behandeld.

 

 

3.1 Pagina’s

3.1.1 Pagina’s toevoegen

Elk ontwerp heeft minimum één pagina / één zijde. In sommige gevallen zal je nog pagina’s toevoegen (vb. presentatie, flyer met voor- en achterzijde, …). Wanneer je pagina’s toevoegt, krijgen deze sowieso dezelfde afmeting en achtergrond. Je voegt een pagina toe door voor één van onderstaande werkwijzen te kiezen.

  • Klik onder de (laatste) pagina op de knop ‘Een nieuwe pagina toevoegen’.

OF

  • Klik net boven een pagina op het icoontje ‘Pagina kopiëren’.

3.1.2 Pagina’s verwijderen

  • Je kan een pagina verwijderen door op het prullenbak-pictogram () te klikken.
   BELANGRIJK: Als je ontwerp slechts één pagina bevat, is het prullenbak-pictogram niet beschikbaar.

OPDRACHT 4

  • Open het ontwerp uit opdracht 3 (Naam: ‘Flyer Mijn voornaam Mijn Familienaam’).
  • Voeg één pagina toe aan het ontwerp.

 

3.2 Basishandelingen

In dit deel worden enkele belangrijke technieken behandeld die je onder de knie moet hebben om een mooi grafisch ontwerp te maken.

3.2.1 Schalen & roteren

Foto’s, vormen, lijnen, tekst, …, kunnen worden geschaald (= groter of kleiner maken). Je doet dit als volgt:

  • Klik op het element dat je groter of kleiner wenst te maken. Er verschijnen witte vakjes op de hoeken en streepjes op de zijden van het element..
  • Door de stippen/streepjes te verslepen kan je het element groter of kleiner maken.

Daarnaast kan je elementen ook roteren (= draaien). Dit doe je als volgt:

  • Klik op het element dat je wenst te draaien. Onder het element verschijnt er een pictogram ( ).
  • Klik op , houdt de muisknop ingedrukt en beweeg de muis om het gekozen element te draaien.

3.2.2 Ordenen (positie)

Wanneer in een grafisch ontwerp meerdere objecten op dezelfde plaats staat, dan zullen ze overlappen. Je zal met andere woorden niet alles meer zien, want de elementen worden op elkaar gestapeld.

Jij kan als ontwerper de keuze maken om elementen anders te ordenen. Dit doe je als volgt:

  • Klik op het element dat je naar voor of naar achter wenst te plaatsen.
  • Klik in de werkbalk bovenaan op de knop ‘Positie’. Er verschijnt een extra venster met enkele mogelijkheden. Gebruik de knoppen ‘Naar voren’ en ‘Naar achteren’ om het gekozen element anders te ordenen.

3.2.3 Transparantie

Het is mogelijk om de transparantie (= doorzichtigheid) van elementen aan te passen. Standaard staat de transparantie van een element op 100%. Dit wil zeggen dat je wat erachter het element ligt niet kan zien. Als je de transparantie verlaagt, dan begin je als het ware ‘door het element heen’ te kijken (zie voorbeeld).

Het aanpassen van de transparantie doe je als volgt:

  • Klik op het element waarvan je de transparantie wenst aan te passen.
  • Klik in de balk bovenaan op . Er verschijnt een schuifbalk.
 •  
  • Verplaats de zwarte bol om de transparantie aan te passen van het geselecteerde element.

3.2.4 Vergrendelen

Wanneer je tevreden bent van de plaats en opmaak van bepaalde elementen in je ontwerp, kan je deze vergrendelen. Zo zorg je ervoor dat ze niet per ongeluk worden verplaatst! Dit doe je als volgt:

  • Klik op het element dat je wenst te vergrendelen.
  • Klik in het menu bovenaan op het hangslot ( ). Je kan opmerken dat het slotje nu sluit en dat er onder het vergrendelde element een hangslot verschijnt.

  • Je kan nogmaals op het slotje klikken om het element te ontgrendelen.

3.2.5 Groeperen

Sommige elementen horen bij elkaar en wens je steeds samen te houden. Dit kan je in Canva makkelijk bekomen door ze te groeperen. Wanneer elementen gegroepeerd zijn, kan je ze samen verplaatsen, roteren, …

Het groeperen van elementen doe je als volgt:

  • Klik op een eerste element.
  • Houdt de SHIFT-toets (= om hoofdletters te typen) ingedrukt en klik op extra elementen die je samen met het eerste element wenst te groeperen.
  • Klik in de menubalk bovenaan op de knop ‘Groeperen’.
 •  
  • Om een groepering van element ongedaan te maken, selecteer je één element uit de groep en klik je in de menubalk bovenaan op de knop ‘Groepering opheffen’.

OPDRACHT 5

  • Open het ontwerp uit opdracht 3 (Naam: ‘Flyer Mijn voornaam Mijn Familienaam’).
  • Test alle basishandelingen uit.
   • Schalen
   • Roteren
   • Ordenen
   • Transparantie
   • Vergrendelen
   • Groeperen

 

3.3 Foto’s

Heel wat ontwerpen bevatten foto’s. Canva stelt heel wat gratis foto’s ter beschikking. Je kan ook eigen foto’s uploaden (zie verder). Betalende foto’s kan je herkennen door het kroontje in de rechter onderhoek  ().

Je voegt foto’s toe door onderstaande stappen te doorlopen:

  • Klik in de werkruimte links in het menu op ‘Foto’s’.
  • Gebruik de zoekbalk of scroll doorheen de foto’s.
  • Klik op de foto om deze toe te voegen aan je ontwerp.

Als je een foto in de ontwerpruimte selecteert, komt er een balk met extra functies tevoorschijn, zoals filteren, aanpassen, bijsnijden, spiegelen, kopiëren, positioneren, transparant maken, koppelen / hyperlink toevoegen, vergrendelen / vastzetten en verwijderen.

  • Filter: Klik op de knop filter, kies één van de filters en pas indien gewenst nog aan.
  • Aanpassen: Via deze optie zijn er heel wat extra instellingen beschikbaar om je foto aan te passen
  • Bijsnijden: Als je hierop klikt, dan verschijnen er witte hoekjes in de afbeelding. Als je deze versleept, kan je een afbeelding bijsnijden. Klik daarna op ‘Klaar’ om te bevestigen of op ‘Annuleren’ om te stoppen.
  • Spiegelen: Als je hierop klikt, dan krijg de mogelijkheid om je afbeelding horizontaal of verticaal te spiegelen.
  • Kopiëren: Via deze functie kopieer je een afbeelding
  • Positie: Via deze functie kan je afbeelding naar voor of achter plaats in het ontwerp. Ook kan je een afbeelding een vaste plaats geven in het ontwerp.
  • Transparantie (): Via deze optie kan je een afbeelding meer of minder transparant (doorzichtig) maken.
  • Koppelen (): Via deze optie kan je een koppeling/hyperlink leggen naar een document of website.
  • Vergrendelen (): Via deze optie kan je foto’s vergrendelen/vastzetten.
  • Verwijderen (): Via deze optie kan je een foto verwijderen.

OPDRACHT 6

  • Open het ontwerp uit opdracht 3 (Naam: ‘Flyer Mijn voornaam Mijn Familienaam’).
  • Voeg een foto toe aan jouw ontwerp.
  • Test onderstaande opties uit:
   • Filter
   • Aanpassen
   • Bijsnijden
   • Spiegelen

 

3.4 Elementen

3.4.1 Rasters (collage)

Via het gebruik van rasters kan je een mooie collage maken. Zij helpen je om meerdere foto’s om een mooie manier te ordenen. Op volgende wijze voeg je een raster met foto’s toe aan je ontwerp:

  • Wanneer je in het menu links op ‘Elementen’ klikt, kan je bij de categorie ‘Rasters’ enkele mogelijkheden zien. Als je doorklikt op ‘Alle’ , dan kan je een keuze maken tussen heel wat rasters.

  • Wanneer je op een raster naar keuze klikt, wordt deze automatisch toegevoegd aan jouw ontwerp.
  • Je voegt foto’s toe aan een ontwerp door deze in één van de vakjes van het raster te slepen (!!!).

Als je in je werkruimte klikt op een raster, dan verschijnt er een werkbalk met extra opties.

  • Kleur (): Je kan elk vak van je raster ook vullen met een kleur (in plaats van met een afbeelding!).
  • Tussenruimte: Je kan de ruimte tussen de verschillende vakken van je raster groter en kleiner maken. De waarde ‘0’ betekent dat alle vakken je raster perfect aansluiten op elkaar. Een hogere waarde creeërt ruimte tussen de vakken.

BELANGRIJK: als je foto’s hebt toegevoegd aan je raster, kan je deze nog bewerken. Dit doe je door op een afbeelding in een raster. Vervolgens komt er een werkbalk tevoorschijn met de functies om foto’s te bewerken.

3.4.2 Diagrammen (grafieken)

In Canva kan je ook grafieken toevoegen. Deze geven je de mogelijkheid om bepaalde zaken visueel weer te geven. Op volgende wijze voeg je een diagram toe aan je ontwerp:

  • Wanneer je in het menu links op ‘Elementen’ klikt, kan je bij de categorie ‘Diagrammen’ enkele mogelijkheden zien. Als je doorklikt op ‘Alle’ , dan kan je een keuze maken tussen heel wat diagrammen.
  • Wanneer je op een diagram naar keuze klikt, wordt deze automatisch toegevoegd aan jouw ontwerp.
  • Wanneer je de grafiek in de werkruimte selecteer, verschijnt er een werkbalk met enkele opties.

  • Bewerken: Als je klikt op bewerken, krijg je de mogelijkheid om gegevens toe te voegen (type, gegevenslabels, waarden). De wijzigingen worden onmiddellijk toegepast op de grafiek.
  • Kleur (): Via deze optie kan je de kleur van de grafiekonderdelen wijzigen.
  • Lettergrootte (): Via deze optie kan je de grootte van de letters en cijfers op de assen wijzigen.
  • Letterkleur (): Via deze optie kan je de kleur van de letters en cijfers op de assen wijzigen
  • Vet / cursief ()

3.4.3 Lijsten (kaders)

Lijsten kan je vergelijken met creatieve kaders waarin je foto’s plaatst. Je voegt een lijst met foto toe op volgende wijze:

  • Wanneer je in het menu links op ‘Elementen’ klikt, kan je bij de categorie ‘Lijsten’ een keuze maken.
  • Wanneer je op een raster naar keuze klikt, wordt deze automatisch toegevoegd aan jouw ontwerp.
  • Je voegt een foto toe door deze in de lijst te slepen (!!!).

Wanneer je een lijst selecteert, verschijnen in de werkbalk enkele opties.

  • Kleur (): Je kan er ook voor opteren om een lijst op te vullen met een kleur.
  • Bijsnijden: Via deze optie kan je een foto in een lijst bijsnijden. Daarna klik je op ‘Klaar’ of ‘Annuleren’.

3.4.4 Vormen & Lijnen

Via de elementen ‘Vormen’ en ‘Lijnen’ kan je een ontwerp vorm geven. Je voegt een vorm of lijn op volgende wijze in:

  • Wanneer je in het menu links op ‘Elementen’ klikt, kan je bij de categorie ‘Vormen’ of ‘Lijnen’ een keuze maken. Als je doorklikt op ‘Alle’ , dan kan je een keuze maken tussen een groot aantal mogelijkheden.
  • Wanneer je op een vorm / lijn naar keuze klikt, wordt deze automatisch toegevoegd aan jouw ontwerp.
  • Als je een vorm of lijn selecteert, dan verschijnen er in de werkbalk enkele opties (kleur, bijsnijden, spiegelen, …).

3.4.5 Illustraties & Pictogrammen

Via de elementen ‘Illustraties’ en ‘Pictogrammen’ kan je (eenvoudige) tekeningen toevoegen aan je ontwerp. Dit doe je op volgende wijze:

  • Wanneer je in het menu links op ‘Elementen’ klikt, kan je bij de categorie ‘Illustraties’ of ‘Pictogrammen’ een keuze maken. Als je doorklikt op ‘Alle’ , dan kan je een keuze maken tussen een groot aantal mogelijkheden.
  • Wanneer je op een illustratie / pictogram naar keuze klikt, wordt deze automatisch toegevoegd aan jouw ontwerp.
  • Als je een illustratie of pictogram selecteert in je werkruimte, dan verschijnen er in de werkbalk enkele opties (kleur, bijsnijden, spiegelen, …).

OPDRACHT 7

  • Maak een nieuw ontwerp van het type ‘Instagram-bericht’. Geef deze de naam ‘Instagram Mijn voornaam Mijn familienaam’.
  • Je gebruikt nu geen sjabloon!
  • Creëer een mooi kaartje door onderstaande stappen te doorlopen:
   • Voeg een raster Vul deze met kleuren/foto’s en test de verschillende opties uit.
   • Voeg een diagram Voeg de nodige informatie toe en test de verschillende opties uit.
   • Voeg een lijst Vul deze met een foto en test de verschillende opties uit.
   • Voeg een vorm toe en test de verschillende opties uit..
   • Voeg een lijn toe en test de verschillende opties uit.
   • Voeg een illustratie toe en test de verschillende opties uit.
   • Voeg een pictogram toe en test de verschillende opties uit.

 

3.5 Tekst

3.5.1 Tekst toevoegen

Tekst is een onmisbaar onderdeel bij een creatief ontwerp. In Canva zijn er heel wat mogelijkheden beschikbaar om tekst toe te voegen en aan te passen. Je kan tekst op twee manieren toevoegen:

  • Klik links in de menubalk op ‘Tekst’.
  • Klik op ‘Een titel toevoegen’, ‘Een subtitel toevoegen’ of ‘Platte tekst toevoegen’. In je ontwerp wordt nu een tekstvak toegevoegd.

OF

  • Klik onder de knoppen ‘Een (sub)titel / platte tekst toevoegen’ voor een reeds opgemaakt tekstblok. Een dergelijk tekstblok bevat reeds een titel, subtitel en een gedeelte platte tekst.

3.5.2 Tekst opmaken

Wanneer je tekst hebt toegevoegd aan je ontwerp, kan je dit verder opmaken.

  • Selecteer een tekstvak in je ontwerpruimte door erop te klikken OF selecteer een deel van de tekst in een tekstvak.
  • Er verschijnt een werkbalk met heel wat opties.

   • Lettertype (1)
   • Lettergrootte (2)
   • Letterkleur (3)
   • Vet / cursief (4)
   • Uitlijning (links, rechts, gecentreerd of uitgevuld) (5)
   • Hoofdletters / kleine letters (6)
   • Opsommingstekens (7)
   • Tussenruimte (8): Via deze functie ga je afstand tussen de letters/cijfers (= brief) en de afstand tussen de regels (regelhoogte) wijzigen. Hoe hoger de waarden, hoe meer afstand tussen de letters en de regels.

OPDRACHT 8

  • Werk verder met het Instagram-bericht dat je in opdracht 7 hebt gemaakt.
  • Voeg een titel naar keuze toe aan het bericht.
  • Voeg een subtitel naar keuze toe aan het bericht.
  • Voeg je voornaam naam en klas toe als platte tekst.

 

3.6 Achtergrond

Je kan de achtergrond van je ontwerp van een afbeelding of effen kleur voorzien. Deze achtergrond zal steeds de volledige pagina omvatten. Dit doe je op de volgende wijze:

  • Klik links in de menubalk op ‘Achtergrond’.
  • Maak een keuze in de lijst met afbeeldingen (1) OF kies bovenaan voor een effen kleur (2).

Wanneer je een achtergrond hebt toegevoegd, kan je deze nog verder opmaken. Nadat je de achtergrond hebt geselecteerd, verschijnen er in de werkbalk een aantal opties.

OPDRACHT 9

  • Werk verder met het Instagram-bericht dat je in opdracht 7 hebt gemaakt.
  • Pas de achtergrond aan naar een afbeelding of een effen kleur.

 

3.7 Zoeken

De foto’s en verschillende elementen worden in Canva logisch geordend. Je kan dan ook gericht zoeken via de zoekfunctie. In bepaalde gevallen is het wel handig dat je Engelse zoektermen gebruikt. Je gebruikt de zoekfunctie als volgt:

  • Klik links in de menubalk op ‘Foto’s’ of ‘Elementen’.
  • Typ één of meerdere zoektermen in het zoekveld en bevestig met ENTER.
  • Indien je een goed resultaat vindt, kan je dit toevoegen aan je ontwerp door erop te klikken.

 

 

3.8 Uploaden

Canva stelt heel wat afbeeldingen gratis ter beschikking om te gebruiken in jouw ontwerpen. Daarnaast kan je zelf ook nog foto’s toevoegen door deze te uploaden. Dit doe je als volgt:

  • Klik links in het menu op ‘Uploads’.
  • Klik op de knop ‘Een afbeelding uploaden’.
  • Selecteer een gewenste afbeelding en klik op openen.
  • De afbeelding komt terecht onder de knop ‘Een afbeelding uploaden’. Je kan deze toevoegen aan je ontwerp door erop te klikken.

 

4. Eindopdracht poster

Vooraleer je aan deze opdracht start, dien je eerst het programma onder de knie te krijgen. Dit kan je doen door de cursus door te nemen, de instructiefilmpjes te bekijken en de oefeningen te maken. Heb je dit reeds gedaan? Dan ben je klaar voor de eindopdracht.

Wanneer je een presentatie moet voorbereiden, dan denk je vaak onmiddellijk aan een diapresentatie met behulp van Microsoft PowerPoint. Toch zijn er nog alternatieven. Steeds vaker wordt er bij een presentatie gebruik gemaakt van een poster. Met een poster kun je op een originele en creatieve wijze een boodschap overbrengen aan je publiek. Omdat de ruimte beperkt is, moet je je info goed verwoorden en samenvatten. Daarnaast kan je ook heel visueel werken!

Als eindopdracht ga jij een poster ontwerpen voor jouw verjaardagsfeest. Wanneer je klaar bent, ga je je ontwerp delen met de leraar.

Criteria:

  • Je werkt met het ontwerp ‘poster’ dat beschikbaar is in Canva.
 •  
  • Je bent vrij om al of niet te vertrekken van een bestaande lay-out.
 •  
  • Je maakt gebruik van één verplichte illustratie die je hieronder kan downloaden. Voor de rest mag je vrij kiezen. 

Download logo Ursulinen Mechelen

  • Je ontwerp bevat minimaal onderstaande zaken:
   • Eén foto
   • Eén raster / lijst
   • Eén vorm
   • Eén lijn
   • Eén illustratie / pictogram
   • Naam van het feest (= titel), datum, plaats en startuur (GEEN TAALFOUTEN!)
 •  
  • De poster moet makkelijk te lezen zijn vanop afstand. Zorg ervoor dat de tekst voldoende groot is en maak een onderscheid tussen de belangrijke info (= grootst) en minder belangrijke info (= kleiner).
 •  
  • Werk met een doordachte kleurkeuze, zodat alles voldoende leesbaar is!
 •  
  • Gebruik een rustige achtergrond.
 •  
  • Geef alle onderdelen van je poster een logische plaats.
 •  
  • Let op dat je je poster niet overlaadt met te veel elementen!
 •  
  • Gebruik alle ruimte op de affiche!
 •  
  • HEEL BELANGRIJK: Laat je creativiteit de loop en denk out of the box!

 WANNEER JE KLAAR BENT MET JE POSTER, DAN VOLG JE ONDERSTAANDE STAPPEN

  • Deel het ontwerp met de leraar. Vraag naar het e-mailadres van de leraar. Je staat ook toe dat hij jouw ontwerp mag bewerken. Vergeet niet op ‘Uitnodiging versturen’ te klikken!

  • Download jouw poster als pdf en plaats deze in het gedeelde mapje op Dropbox (Voornaam Familienaam Klas).

 

5. Extra opdracht

Als extra opdracht ga jij een Instagramadvertentie ontwerpen voor jouw lievelingsartiest(e) of lievelingsgroep. Via een advertentie kan jij in principe reclame maken via Instagram. Wanneer je klaar bent, ga je je ontwerp delen met de leraar.

Criteria:

  • Je werkt met het ontwerp ‘instagramadvertentie’ dat beschikbaar is in Canva.
  • Je bent vrij om al of niet te vertrekken van een bestaande lay-out.
  • Je maakt sowieso gebruik van één foto van jouw artiest/groep die je op het internet zoekt.
  • Je ontwerp bevat minimaal 3 van onderstaande elementen:
   • Foto
   • Raster / lijst
   • Vorm
   • Lijn
   • Illustratie / pictogram
  • Via tekst maak je reclame voor jouw artiest/groep. Wat moet de buitenwereld te weten komen? Zorg ervoor dat de tekst voldoende groot is en maak een onderscheid tussen de belangrijke info (= grootst) en minder belangrijke info (= kleiner).
  • Lay-out:
   • Werk met een doordachte kleurkeuze, zodat alles voldoende leesbaar is!
   • Gebruik een rustige achtergrond.
   • Geef alle onderdelen van je advertentie een logische plaats. Gebruik alle ruimte op de advertentie!

WANNEER JE KLAAR BENT MET JE POSTER, DAN VOLG JE ONDERSTAANDE STAPPEN

  • Deel het ontwerp met de leraar. Vraag naar het e-mailadres van de leraar. Je staat ook toe dat hij jouw ontwerp mag bewerken. Vergeet niet op ‘Uitnodiging versturen’ te klikken!

  • Download jouw poster als pdf en plaats deze in het gedeelde mapje op Dropbox (Voornaam Familienaam Klas).