MS Excel

Voor het project MS Excel hebben jullie 4 lesuren de tijd om de leerstof te verwerken aan de hand van de oefeningen. Dit wil zeggen dat we in de week van 19 november hierover een toets doen. 

De oefeningen krijgen jullie in de les en steek je mee in je map. Je start bij oefening 1 en werkt zo verder. In totaal zijn er zes oefeningen. Alle theorie kan je in pdf of via instructiefilmpjes raadplegen op de website.

Veel succes!