Herhalingsoefening

Opdracht

Via deze herhalingsoefening kan je de vaardigheden van de onderdelen ‘basishandelingen’, ‘stijlen’, ‘opsommingen en nummering’, ‘afbeeldingen’, ‘tabs’ en ‘tabellen’ nogmaals grondig inoefenen. Naast het blanco tekstbestand, kan je ook het eindresultaat raadplegen in een pdf-versie.

 1. Download het document ‘Herhalingsoefening_zakelijke e-mailetiquette’ en bewaar het in jouw dropboxmapje onder dezelfde naam.
 2. Stel de marges van het document in volgens de NBN-normen.
 3. Plaats bij de titel ‘Zakelijke e-mailetiquette: do’s en don’ts’ het onderdeel ‘do’s en don’ts’ op een nieuwe regel (binnen dezelfde alinea!).
 4. Je zal in dit document werken met de stijlen ‘kop 1’ en ‘kop 2’. Zorg er eerst en vooral voor dat de juridische nummering automatisch gekoppeld wordt aan deze stijlen.
 5. Koppel de rode titels aan Kop 1.
 6. Koppel de groene titels aan Kop 2.
 7. Wijzig de stijl ‘Standaard’ als volgt:
 • Lettertype: Calibri, 11pt
 • Letterkleur: Zwart
 • Alinea-afstand: voor 0 pt na 0 pt
 • Bij elke alinea springt de eerste regel 1 cm links in.
 • Regelafstand: meerdere 1,15 pt
 • Zwevende regels moeten worden voorkomen.
 • Tekst uitvullen
 1. Wijzig de stijl ‘Kop 1’ als volgt:
 • Lettertype: Calibri, 16pt, vet
 • Tekst centreren
 • Letterkleur: Lichtoranje, Achtergrond 2, donkerder 50%
 • Alinea-afstand: voor 0 pt na 12 pt
 • Regelafstand: meerdere 1,4 pt
 • Elke titel in stijl kop 1 moet automatisch op een nieuwe pagina beginnen
 • Juridische nummering met 0,63 cm titelmarge.
 1. Wijzig de stijl ‘Kop 2’ als volgt:
 • Lettertype: Calibri, 14pt, vet
 • Letterkleur: Lichtoranje, Achtergrond 2, donkerder 25%
 • Alinea-afstand: voor 6 pt na 6 pt
 • Regelafstand: meerdere 1,4 pt
 • Elke titel in stijl kop 2 moet automatisch bij volgende alinea gehouden worden.
 • Juridische nummering met 1,27 cm titelmarge.
 1. Maak zelf een nieuwe stijl aan en noem deze ‘Bron’:
 • De stijl moet enkel beschikbaar zijn in dit document
 • Type stijl: Alinea
 • Stijl gebaseerd op: Standaard
 • Lettertype: Calibri, 9pt, cursief
 • Kleur zwart
 • Uitlijning: rechts
 • Alle tekst die wordt gekoppeld aan de stijl bron springt 1 cm rechts in.
 • Alinea-afstand: 12 punten voor en 0 punten na
 • Regelafstand: meerdere 1,15 pt
 1. Koppel de nieuwe stijl ‘Bron’ aan de tekst ‘Bron: www.netonline.be’ en ‘Bron: thinkproductive.nl’
 2. Vervang in de tekst de woordencombinatie ‘not done’ door ‘niet gebruikelijk’.
 3. Voeg in de voettekst onderaan rechts het paginanummer
 4. Plaats in de koptekst links jouw voornaam en naam, en rechts jouw klas.
 5. Dubbelklik op de koptekst, selecteer alle info en verander het lettertype naar Calibri, 9pt.
 6. Dubbelklik op de voettekst, selecteer alle info en verander het lettertype naar Calibri, 9pt.
 7. Plaats de positie van kop- én voettekst op 1 cm vanaf boven/vanaf onder.
 8. Onderaan het document (onder ‘Bron: www.netonline.be’) staan nogmaals de titels opgesomd. Deze titels moeten een opsomming krijgen via een lijst met meerdere niveaus. Hou rekening met volgende vereisten:
 • Niveau 1: opsommingsteken -, links uitgelijnd op 0 cm, tekst inspringen op 0,63 cm
 • Niveau 2: opsommingsteken , links uitgelijnd op 0,63 cm, tekst inspringen op 1,27 cm

Zorg ervoor dat je met behulp van deze lijst onderstaand resultaat verkrijgt:

 19   Plaats de afbeelding ‘iPhone Mail’ onder de titel ‘1 Zakelijke e-mailetiquette: do’s en don’ts’.

20   Snij de afbeelding ‘iPhone Mail’ als volgt bij:

21   Centreer de afbeelding ‘iPhone Mail’.

22   Geef de afbeelding ‘iPhone Mail’ een hoogte van 4 cm. De breedte wordt automatisch aangepast.

23   Geef de afbeelding ‘iPhone Mail’ een zwarte rand van 2 ¼ pt

24   Voeg de afbeelding ‘Forward’ toe aan het bestand. Plaats deze afbeelding achter de tekst die hoort bij de titel ‘1.6 Forward geen e-mails zonder toestemming’. Hiervoor zal je het formaat van de afbeelding moeten wijzigen.

25   Bij hoofdstuk 2 (Email etiquette: hoe gebruik je AAN, CC en BCC) ga je met behulp van tabs onderstaand overzicht maken. Volgende tabs worden gebruikt:

 • 0cm: Tab rechts
 • 6cm: Tab gecentreerd
 • 8,5cm: Lijntab
 • 12cm Tab gecentreerd

De titels dien je zelf toe te voegen aan het document (vetjes!). De categorieën (Aan, CC, BCC) worden in het cursief geplaatst.

26   Bij hoofdstuk 3 (Persoonlijke mailinglijst) ga je een tabel opstellen die een persoonlijke maillinglijst bevat. Deze tabel heeft volgende eigenschappen:

 • Stijl ‘Rastertabel 5 Donker – Accent 3’, binnen- en buitenrand zwart, 1pt
 • Kolomtitels (Nr., Naam,…) in het vet
 • Kolom : Breedte 1cm. Tekst in het vet
 • Kolom Naam: Breedte 2,5cm.
 • Kolom Type: Je splitst de cellen in 2 delen. In de linkerzijde (breedte 0,8cm) plaats je de code van deze persoon, namelijk F(amilie), V(riend) of L(eraar). In de rechterzijde (breedte 2,5cm) plaats je extra info omtrent die persoon (welk soort familie, van waar ken je deze vriend, welk vak geeft deze leraar, …).
 • Kolom Email: Breedte 7cm.
 • Kolom Opmerking: Breedte 3,5cm.