Basishandelingen

Enkele belangrijke instellingen

In een document zijn alle tekens niet altijd leesbaar. Denk bijvoorbeeld aan spaties, tabs, enters, regelspatiëringen enz. Je kan deze onzichtbare tekens wel zichtbaar maken door in de tabblad ‘Start’, bij rubriek ‘Alinea’ het icoontje  aan te duiden. In het begin kan het nogal vreemd ogen op jouw document, maar hoe meer je hier mee werkt, hoe gemakkelijker het zal worden. Je weet dan ook meteen welke spaties je hebt aangegeven.

Om te beginnen start je altijd met het instellen van je marges. Op deze manier start je aan een document met de juiste instellingen.

Tekenopmaak

Bij tekenopmaak bedoelen we de opmaak van alle tekens in jouw document. Dit zijn aparte letters of woorden, cijfers, leestekens enz. Je kan dan bijvoorbeeld het lettertype, -grootte, -kleur, -stijl aanpassen. Je kan ook kiezen voor vet, cursief, klein kapitaal enzovoort.

Opdracht 1

 1. Download het document ‘Basishandelingen’ en bewaar het in jouw dropboxmapje.
 2. Stel de marges van het document in volgens de NBN-normen.
 3. Geef onderstaande tekst de juiste opmaak.

  Nieuw op Netflix: deze topfilms- en series verschijnen de komende weken

  Lettertype: Arial
  Lettergrootte: 20 pt
  Letterkleur: Donker groen
  Maak de tekst vet
  Kies voor ‘klein kapitaal’

  Ratatouille – Animatietopper van Disney

  Bird Box – spannende thriller met Sandra Bullock

  Disney’s The Lone Ranger – Johnny Depp als Indiaan

  You – Groots aangekondigde thrillerreeks van de makers van Riverdale

  Lettertype: Arial
  Lettergrootte: 12 pt
  Letterkleur: groen
  Maak de tekst vet en cursief

 4. Sla je document op in dropbox onder de volgende naam: basishandelingen voornaam familienaam

Alinea-opmaak

Naast het vorm geven aan jouw tekens, geef je ook vorm aan een tekst door de juiste opmaak te gebruiken. Bijvoorbeeld: regel- en/ of alinea-afstand, tekst uitvullen of centreren …

Een regel is een reeks woorden over een bepaalde breedte. Het is een lijn waarop geschreven wordt. Bijvoorbeeld een zin kan gaan van enkele woorden tot meerdere regels. Op het einde van de regel zal jouw cursor automatisch naar de volgende lijn gaan. Wil je graag een nieuwe regel starten, maar geen nieuwe alinea, dan druk je op shift + enter. Je zal merken bij de verborgen tekens dat een nieuwe regel weergegeven wordt als .

Een alinea is een fragment uit een tekst. Gewoonlijk bestaat deze uit verschillende regels waarvan de inhoud bij elkaar hoort. Een alinea wordt beëindigd met een alineamarkering, of meer bekend via een enterteken.

Alinea-afstand

Alinea-opmaak

Opdracht 2

 1. Open jouw oefening ‘Basishandelingen voornaam familienaam’ uit je dropboxmapje.
 2. Stel de alinea afstand in op 6pt voor en 6 pt na.
 3. Centreer de titel.
 4. Je plaatst een regelafstand na ‘Nieuw op Netflix’ van 6 pt.
 5. De 2de alinea laat links 2 cm inspringen.
 6. De 3de alinea laat je rechts 2 cm inspringen.
 7. De eerste regel van de 4de alinea laat je links inspringen met 2 cm.
 8. De volledige vierde alinea laat je links en rechts inspringen met 1 cm.
 9. Laat de eerste regel van alinea 5 staan aan de linkermarge en de rest van de alinea laat je links met 2 cm inspringen.
 10. Sla je document op in dropbox onder dezelfde naam en op dezelfde plaats.

Opmaak wissen

Wil je van een reeds opgemaakte tekst de opmaak wissen, gebruik je hiervoor de optie ‘alle opmaak wissen’ in tabblad ‘Start’, rubriek ‘Lettertype’. Selecteer hiervoor eerst je volledige tekst (Tip: ctrl + a).

Zoeken en vervangen

Wanneer je een tekst schrijft, kan het zijn dat je bijvoorbeeld een woord verkeerd hebt geschreven of een afkorting wilt vervangen door een woord. Er bestaat de mogelijkheid om dit door Word automatisch te laten vervangen i.p.v. heel je tekst opnieuw te moeten lezen en de verandering handmatig te moeten doen.

Werkwijze:

 • tabblad Start
 • selecteer Vervangen in de rubriek Bewerken.
 • zoeken naar: vul het woord in dat je wil aanpassen
 • vervangen door: vul het woord in waardoor je het wilt vervangen
 • kies vervangen of alles vervangen.

Let op! Bij alles vervangen kan het zijn dat er ook zaken worden vervangen die helemaal niet vervangen hoeven te worden.

Spelling- en grammaticacontrole

In een tekst glippen altijd wel enkele typfouten. Wanneer je klaar bent met een document ben je best van steeds jouw fouten na te kijken. Je kan gemakkelijk fouten herkennen wanneer je woorden rood onderlijnd worden. Let wel op dat Word de woorden/ zinnen onderstreept wanneer hij de woorden niet herkent. Het kan zijn dat er toch geen fout is. Dit gebeurt vaak bij namen.

 

Werkwijze:

 • ga naar het tabblad Controleren
 • rubriek Controle
 • kies spelling en grammaticacontrole

Word zal automatisch de woorden laten zien waar hij van denkt dat die fout zijn. Je kan dan kiezen om het woord te vervangen door één van de voorgestelde of het woord te negeren. 

Naast deze manuele controle zal je ook merken dat Word soms woorden rood of blauw onderlijnt. Wanneer een woord rood onderlijnd is, betekent het dat er een schrijffout is in jouw woord (of dat het systeem jouw woord niet herkent). Je kan dan voor de spelling- en grammaticacontrole kiezen of op het woord staan met jouw cursor, op de rechtermuisknop klikken en een van de voorgestelde woorden selecteren. Wanneer een woord blauw onderlijnd is, refereert het systeem naar een grammaticafout. Bv. je hebt ‘het’ i.p.v. ‘de’ geschreven.

 

Opdracht 3

 1. Open jouw oefening ‘Basishandelingen voornaam familienaam’ uit je dropboxmapje.
 2. Zoek naar het woord netflix en vervang deze door Netflix.
 3. Voer een spelling- en grammaticacontrole uit.
 4. Sla je document op in dropbox onder dezelfde naam en plaats.

Kop- en voettekst

Kop- en voetteksten zijn stukjes tekst die zich in de boven- of ondermarge van je document bevinden. We gebruiken ze om een paginanummering of een titel van het document toe te voegen. Een kop- of voettekst staat standaard op elke pagina maar dit kan je ook wijzigen.

Positie kop- en voettekst

Werkwijze:

 • dubbelklik op de kop- of voettekst
 • klik in het lint op het tabblad Ontwerpen
 • in de rubriek Positie pas je de afstand aan.

Een kop- of voettekst verwijderen

Werkwijze:

 • Dubbelklik op de kop- of voettekst
 • Klik in het lint op het tabblad Invoegen
 • Klik in de rubriek Koptekst en voettekst op de knop Koptekst of Voettekst
 • Kies in de vervolgkeuzelijst voor Koptekst verwijderen of Voettekst verwijderen.

Opdracht 4

 1. Open jouw oefening ‘Basishandelingen voornaam familienaam’ uit je dropboxmapje.
 2. Voeg een paginanummer toe in de rechterbovenhoek.
 3. Plaats in de voettekst links jouw klas, in het centrum jouw voornaam en naam en rechts ‘Word’. Tip: gebruik de tabtoets om van links naar rechts te navigeren.
 4. Bewaar je document op dezelfde plaats en onder dezelfde naam.