2 Basis bewerkingen

2               Basis bewerkingen
2.1            Formules invoeren en aanpassen
2.2            De functies som, gemiddelde, minimum, maximum en aantal getallen 
2.3            Knippen, kopiëren en plakken
2.4            Een kop- en voettekst toevoegen
2.5            Werken met meerdere werkbladen


2       Basis bewerkingen

2.1      Formules invoeren en aanpassen

In Excel gebruik je formules om berekeningen te maken zodat jouw berekeningen automatisch gebeuren.

Om formules op te bouwen, maak je gebruik van operatoren.

Vermenigvuldigen *
Delen /
Optellen +
Aftrekken

Hoe ga je te werk?

 • Klik in de cel waar je het resultaat van je formule wilt krijgen
 • Typ =
 • Typ de rest van je formule in. Dit kan je doen door cellen te selecteren via jouw cursor. .
  =C5*D5, =F3/A2, =E8-E7, =B3+B4
  Zorg ervoor dat je geen spaties tussen de =, de geselecteerde cellen en de operatoren ingeeft.
 • Klik dan op ENTER

Wil je een formule aanpassen?

 • Selecteer de cel waarin de formule staat
 • Klik in de formulebalk
 • Breng de wijziging aan
 • Bevestig de wijziging door op ENTER te klikken

2.2      De functies som, gemiddelde, minimum, maximum en aantal getallen

Naast formules manueel ingeven kan je ook een aantal formules (of functies) automatisch laten doorvoeren. Deze functies kan je terugvinden in tabblad Start onder rubriek Bewerken. Selecteer de uitvouwknop naast de automatische som symbool. De meest voorkomende formules komen in de uitvouwknop, voor meer opties selecteer je ‘meer functies’.

Uitleg van de verschillende functies:

 • Som: berekent de som van twee of meer getallen
 • Gemiddelde: berekent het gemiddelde van twee of meer getallen
 • Maximum: selecteert het hoogste getal van twee of meer getallen
 • Minimum: selecteert het laatste getal van twee of meer getallen
 • Aantal getallen: telt het aantal cellen in een bereik (cellen die door jou geselecteerd worden) die gevuld zijn met een getal.
Functie Notatie Voorbeeld
Som =SOM(bereik) =SOM(A1:A4)
Gemiddelde =GEMIDDELDE(bereik) =GEMIDDELDE(A1:A4)
Maximum =MAX(bereik) =MAX(A1:A4)
Minimum =MIN(bereik) =MIN(A1:A4)
Aantal getallen =AANTAL(bereik) =AANTAL(A1:A4)

Hoe ga je te werk?

 • Plaats jouw cursor in de cel waar het resultaat moet komen.
 • Ga naar rubriek ‘Bewerken’, selecteer de uitvouwknop naast automatische som en selecteer de gewenste functie.
 • Selecteer op je werkblad de cellen die je nodig hebt voor jouw berekening.
  De cellen kunnen aaneengesloten cellen zijn (cellen die elkaar volgen). Selecteer met je cursor de verschillende cellen door op de linkermuisknop te blijven drukken. In de formule wordt de reeks dan met een : aangegeven (vb. A1:A4  => cel A1 t.e.m. cel A4).

 • De cellen kunnen niet-aaneengesloten zijn (je hebt bv. A1, A3, A4, A8 nodig). Hiervoor druk je op de Ctrl-toets. Je houdt deze ingedrukt en selecteer met je muis de verschillende cellen die je nodig hebt. In de formule wordt de reeks dan met een ; aangegeven (vb. A1;A4 ® cel A1en cel A4 worden voor de formule geselecteerd, dus niet A2 en A3).

 • Je kan ook beide methodes combineren. Jouw formule komt met zowel een : als een ; (vb. A1:A4;A8  => cellen A1 t.e.m. A4 zijn geselecteerd alsook cel A8)

2.3      Knippen, kopiëren en plakken

In Excel kan je gemakkelijk de opmaak (lay-out en achterliggende functies) van een tabel kopiëren (of knippen) en plakken.

Hoe ga je te werk?

 • Selecteer jouw werkblad door het vak te selecteren boven rijnummer 1
 • Klik op de rechtermuisknop om jouw werkblad te kopiëren
 • Ga naar jouw nieuw werkblad in cel A1 staan met jouw cursor
 • Klik op de rechtermuisknop en selecteer het eerste icoontje bij de plakopties.

TIP: Er zijn ook nog andere plakopties

Waardes (getallen en tekst) plakken
Formules plakken (de formule wordt automatisch aangepast naar de gewijzigde situatie).
Enkel opmaak plakken

2.4      Een kop- en voettekst toevoegen

Hoe ga je te werk?

 • Ga naar het tabblad Invoegen, rubriek Tekst
 • Selecteer Koptekst en Voettekst

 • Je krijgt een nieuw tabblad ‘Ontwerpen’. Ook het werkblad verandert van uiterlijk. Hier kan je dan je kop- en voettekst toevoegen rechts, in het midden of links.

OPGELET: Op de kop- en voettekst weergave te sluiten klik je met je cursor in je werkblad, dan ga je naar tabblad ‘Beeld’ en selecteer je in rubriek ‘Werkmapweergave’ op ‘Normaal’.

2.5      Werken met meerdere werkbladen

Een werkmap bestaat gewoonlijk uit meerdere werkbladen. Om jouw werk efficiënt te doen, kan je verschillende tabbladen in één keer opmaken en/ of aanpassen. Daarnaast kan je ook in een werkblad verwijzen naar cellen van een ander werkblad, of formules aanmaken met cellen van verschillende werkbladen.

2.5.1     Hoe ga je te werk om de opmaak van verschillende tabbladen gelijktijdig aan te passen?

Wanneer je in een werkmap verschillende werkbladen gelijktijdig wil aanpassen selecteer je onderaan de tabbladen die je wilt aanpassen. Dit kan je doen door op de CTRL-toets te drukken en de werkbladen aan te duiden.

In dit voorbeeld zullen alle aanpassingen die je op Blad 3 uitvoert ook op Blad 2 en 4 verschijnen.

Bv. Je wilt de opmaak van een tabel van blad 1 kopiëren en op Blad 3, 2 en 4 plakken. Selecteer jouw tabel in Blad 1, selecteer jouw werkbladen 3, 2 en 4. Plak jouw tabel in Blad 3 cel A1. De tabel zal nu in werkbladen 3, 2 en 4 voorkomen.

TIP: Dit doe je best wanneer je een standaard document hebt met formules maar nog geen gegevens hebt ingegeven.

2.5.2     Eenvoudig iets aanpassen op verschillende werkbladen in 1 knop!

Beeld je in, je hebt een werkmap met verschillende werkbladen. Elk werkblad is gelijk (bv. facturen). Je wil dezelfde cel in al je werkbladen aanpassen. Je kan dit manueel doen en werkblad per werkblad aanpassen, maar dit vraagt onnodig werk. Met Excel kan je dit in 1 klik aanpassen

Hoe ga je te werk?

 • Je selecteert alle tabbladen waarin je de verandering wilt doorbrengen. Dit doe je door op de CTRL-toets te drukken en de verschillende werkbladen met jouw muis te selecteren.
 • Wanneer je verschillende werkbladen geselecteerd zijn, ga je in de cel staan waar je de verandering wilt doorvoeren. Dit doe je in één van de werkbladen.
 • Je past jouw cel aan met nieuwe tekst/ getallen/ formules …
 • Je klikt op enter
 • De verandering is in al jouw werkbladen aangepast

Belangrijk!

Vergeet de selectie van de verschillende werkbladen niet ongedaan te maken op het einde van de rit!