Algoritmisch denken: Inleiding

Wat is een algoritme

Een reeks stappen, die een specifiek probleem oplost, noemen we een algoritme.

Een algoritme is een reeks van stappen die één voor één uitgevoerd kunnen worden door een computer of door een mens. Door deze stappen te volgen los je een probleem op.

Denk bijvoorbeeld aan een kookboek. Weet jij hoe je een cake kan bakken? Een kookboek legt dit stap voor stap uit. Wanneer je al die stappen goed uitvoert dan zal je op het einde van een lekkere cake kunnen smullen.

Maar niet alleen een kookboek maakt gebruik van algoritmen. Wanneer je een nieuwe dans leert, moet je stap voor stap alle bewegingen leren. Wanneer je al die verschillende pasjes en bewegingen in de juiste volgorde uitvoert, dan krijg jij een mooie dansvoorstelling. Het is nu net precies die opeenvolging van stappen wat wij een algoritme noemen.

Voor een computer werkt dit net zo. Door te programmeren geven we de computer opdrachten die één na één moeten uitgevoerd worden. Het is dan ook erg belangrijk om te leren goede instructies te geven. Alleen zo kunnen we zeker zijn dat de computer precies doet wat we willen.

Het algoritme is essentieel bij het programmeren!

Stappenplan bij elke opdracht

 1. Probleemdefinitie
  • Je leest de opgave grondig en tracht de opdracht te begrijpen.
 2. Analyse van de opdracht
  • Gebeurtenis: hoe start het programma.
  • Gegevens: welke gegevens hebben we ter beschikking vanuit de opgave? Welke gegevens moeten we tijdens het programma nog opvragen? Welke gegevens worden er getoond?
  • Verwerking: welke stappen zijn er nodig om tot het eindresultaat te komen.
 3. Algoritme
  • Maak een stappenplan in draw.io. De volgorde van je stappen is zeer belangrijk. Je stappen moeten ook efficiënt zijn. In zo weinig mogelijk stappen tot de oplossing komen is het doel.
 4. Programma
  • Je vertaalt je algoritme naar een programmeertaal.
 5. Controle
  • Je test het programma uit!

Hoe maak ik een algoritme

Een algoritme is een stappenplan. Dat stappenplan maken we in http://www.draw.io. We maken voor elk probleem een flowchart om tot een oplossing te komen.

Gezamenlijke opdracht

Schrijf een algoritme voor volgende probleemstelling.

Hoe hoog zal mijn telefoonrekening zijn?

Maak gebruik van het stappenplan en bewaar je flowchart als telefoonrekening in je dropboxmapje als een pdf-bestand.

Werkwijze: Bestand -> exporteren als -> kies pdf

Bestandsnaam: telefoonrekening_Naam_Voornaam

Opdracht 1

Schrijf een algoritme voor volgende probleemstelling.

Vraag iemand naar zijn voornaam en heet hem daarna persoonlijk welkom.

Maak gebruik van het stappenplan en bewaar je flowchart als welkom in je dropboxmapje als een pdf-bestand.

Werkwijze: Bestand -> exporteren als -> kies pdf

Bestandsnaam: Welkom_Naam_Voornaam

Opdracht 2

Schrijf een algoritme voor volgende probleemstelling.

Vraag de lengte (in meter) en het gewicht (in kg) op. Bereken hiermee het BMI voor een bepaalde persoon. Zet het resultaat op het scherm met de juiste begeleidende tekst.
Formule BMI: gewicht/(lengte in m)²

Maak gebruik van het stappenplan en bewaar je flowchart als BMI in je dropboxmapje als een pdf-bestand.

Werkwijze: Bestand -> exporteren als -> kies pdf

Bestandsnaam: BMI_Naam_Voornaam

Opdracht 3

Schrijf een algoritme voor volgende probleemstelling.

Je wilt wafels bakken, maar je weet niet welke ingrediënten je nodig hebt. Bereken de juiste hoeveelheden. Per persoon reken je op 50 g bloem, 1 ei, 120 cl melk en 10 g suiker. Het programma vraagt bij het begin voor hoeveel personen je wafels wilt bakken en toont je daarna de juiste hoeveelheden ingrediënten die je nodig hebt.

Maak gebruik van het stappenplan en bewaar je flowchart als Wafels in je dropboxmapje als een pdf-bestand.

Werkwijze: Bestand -> exporteren als -> kies pdf

Bestandsnaam: Wafels_Naam_Voornaam